O firmě

 

Sídlo firmy : SYSOP, s. r. o.
K transformátoru, Praha, okres Hlavní město Praha, Česká republika
IČ/DIČ: 25701860 / CZ25701860
Tel: +420602180777, +420602180788
Mail: info@sysop.cz

    mapa_sysop.png

 

 

Firma SYSOP spol. s r.o. byla založena v roce 1998 na základě  potřeby zastřešit několikaletou spolupráci více fyzických osob.

Hlavní obchodní linií firmy je komplexní zabezpečení informačních technologií klienta. Pod tímto pojmem rozumíme mimo jiné :

 • návrh a zavedení strukturované kabeláže, počítačů
 • návrh, vytvoření a zavedení pracovních nástrojů klienta ( kancelářský SW, databáze, šablony, … )
 • zálohování dat
 • aplikace bezpečnostních oprav
 • zavedení a aktualizace antivirů, antispamů, firewallů ...
 • propojení poboček pomocí VPN
 • synchronizace dat v mobilních zařízeních se servery
 • monitoring důležitých serverů a služeb
 • správa uživatelů a přidělování práv
 • konfigurace emailových služeb, DNS …
 • pravidelnou údržbu pracovních nástrojů klienta z oblasti IT – servery, pracovní stanice, tiskárny, aktivní prvky atd.
 • díky preciznímu sledování chodu IS klienta jsme schopni včas navrhnout kroky, které zabrání větším problémům při práci firmy
 • pravidelně klienta informujeme o vývoji v oblasti IT, navrhujeme kvalitativní změny ve fungování celého systému
 • zaškolení pracovníků klienta do kvalitního využívání IT
 • hotline pro řešení problémů
 • cílem všech činností je přesun starostí s fungováním IS od pracovníků klienta na naší firmu, jsme odpovědní za hladký chod celého IS

 

Ve firmě SYSOP s.r.o. dlouhodobě pracují 4 zaměstnanci ( pouze odborné pozice ).

Dále firma spolupracuje s větším množstvím externistů při řešení konkrétních projektů (školení, instalace strukturované kabeláže, tvorba DB aj. ).

Standardně poskytujeme podporu s reakční dobou (fixtime) 4h na servery a 24h na stanice, po dohodě i jinak.